Prekių katalogas

Garantijos sąlygos

Serviteka.lt parduodamoms prekėms galioja gamintojų ir/ar gamintojų atstovybių suteiktos garantijos. Garantijos knygeles, jei jas išduoda gamintojas ar atstovybė, gausite kartu su prekėmis. Prašome saugoti Garantijos knygeles ir pirkimo dokumentus visą Garantijos galiojimo terminą. Juos reikės pateikti įgaliotam serviso meistrui, jei, įvykus gedimui, bus būtinas jo apsilankymas.


Papildoma garantija:


Serviteka.lt parduodamoms buities technikos prekėms galima įsigyti papildomą nuo 1 metų iki 5 metų trukmės "Įprasto plano" garantiją. Šią paslaugą teikia UAB "Servisų kontraktų centras", pagal jų nustatytas sąlygas. Daugiau informacijos apie pratęstos garantijos paslaugą rasite http://www.garantija.lt/paslaugos.


Ginčų sprendimas:


Serviteka.lt klientai dėl kilusių nesklandumų gali kreiptis tiesiogiai į UAB "Serviteka". Nusiskundimą galima pateikti telefonu arba elektroniniu laišku, siunčiant jį adresu info@serviteka.lt. Kilus ginčui, klientams rekomenduojame Europos Komisijos Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.showWHIRLPOOL garantijos sąlygos


Mes, UAB Whirlpool Lietuva, garantuojame Jums, jog 24 mėnesius nuo prietaiso pardavimo dienos neatlygintinai šalinsime UAB Whirlpool Lietuva išduotoje Garantijos knygelėje (toliau – Garantijos knygelė) nurodyto prietaiso trūkumus ir įvykdysime kitas pardavimo metu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.


Garantijos laiku išaiškėjus, kad įsigytas prietaisas neatitinka garantuojamos kokybės (rasta trūkumų, kliudančių normaliai juo naudotis), Jūs turite teisę į nemokamą garantinę priežiūrą, jei laikytasi prietaiso

Eksploatacijos instrukcijoje nurodytų vartojimo (naudojimo, laikymo) taisyklių. Garantinė priežiūra

neatliekama greitai susidėvinčioms (gendančioms) prietaisų dalims (saugikliams, lemputėms, filtrams ar

pan.). Detalės bus keičiamos, kai jų remontas mums netikslingas.


Garantinę priežiūrą atliks įgaliotoji serviso įmonė, jeigu garantijos laiku pateiksite visiškai, aiškiai, be taisymų užpildytą Garantinę knygelę. Pirkimo datai patvirtinti prašome išsaugoti prietaiso pirkimą patvirtinantį čekį.


Prietaisas priežiūrai turi būti pateiktas sukomplektuotas, o jei reikia pervežti, tam parengtas pagal

Eksploatacijos instrukcijos reikalavimus.


Prietaiso keitimo atveju, naujosios prekės garantijos laikas skaičiuojamas nuo pirmosios (keičiamos)

prekės pardavimo dienos. Pirmosios prekės pirkimo data įrašoma į pakeistosios prekės Garantijos knygelę.


Garantija negalioja, jei prietaisas iki pardavimo ar po pardavimo buvo remontuotas remonto įmonių ar

meistrų, nenurodytų UAB Whirlpool Lietuva įgaliotų remonto įmonių sąraše.

Garantija negalioja, jei prietaisas buvo pažeistas pirkėjui nesilaikant naudojimo instrukcijos.

Garantija negalioja, jei prietaisas buvo pažeistas išorinių jėgų.

Garantija negalioja, jei prietaisas buvo parduotas kaip prietaisas su transportavimo ar kitais defektais.

Garantija negalioja, jei prietaisas buvo klaidingai pajungtas prie elektros tinklo, dujų tiekimo sistemos ar

vandens tiekimo sistemos, buvo naudotas neišėmus transportavimo varžtų. Rekomenduojame prietaisų

pajungimą patikėti tik įmonėms, kurios turi atitinkamus leidimus reikiamiems prietaisų pajungimo darbams.

Ilgesniam laikui išvykstant iš namų, atjunkite nenaudojamus prietaisus nuo elektros tinklo, užsukite vandens tiekimo čiaupą, užsukite dujų tiekimo čiaupą.

Reikalaukite, kad prietaisą pajungęs asmuo pasirašytų tam skirtoje Garantinės knygelės vietoje.AEG, Electrolux, Zanussi garantijos sąlygos


AEG, Electrolux, Zanussi garantijos sąlygas rasite čia: http://www.aeg.lt/LocalFiles/Litnuania_Lithuanian/Garantijos%20salygos%202014_www.docx


Bosch garantijos sąlygos


Bosch aptarnavimo informacija pateikiama čia: http://www.bosch-home.lt/klient%C5%B3-aptarnavimas.html