Privatumo politika


Registruodamiesi Serviteka.lt sistemoje Jūs sutinkate perduoti mums savo asmeninius duomenis, taip pat sutinkate, kad tvarkant e-parduotuvę, fiksuojant sutrikimus serverio darbe, identifikuojant lankytoją, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus.

Visi kliento pateikti duomenys naudojami vykdant užsakymus ar užklausas, taip pat susisiekti su Jumis, jei mums kiltų kokių nors klausimų. Kliento prisijungimo į Serviteka.lt asmeninę paskyrą slaptažodis įvedamas tik specialioje formoje, saugomas užkoduotas duomenų bazėje ir klientai patys atsakingi už jo slaptumo išsaugojimą bei neperdavimą tretiems asmenims.

UAB „Serviteka“ įsipareigoja neatskleisti klientų asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus.

Serviteka.lt klientų asmens duomenys el. prekybos sistemoje saugomi 1 (vienus) kalendorinius metus nuo paskutinio aktyvaus užsakymo pateikimo arba nuo registracijos dienos, jei nebuvo pateikta jokių užsakymų. Praėjus šiam neaktyvumo laikotarpiui, kliento asmens ir užsakymų duomenys pašalinami iš duomenų bazės ir norint pateikti naujus užsakymus reikės užsiregistruoti iš naujo.

Norėdami susipažinti su Serviteka.lt duomenų bazėje kaupiama informacija ar apie Jus ir Jūsų užsakymus, prašome prisijungti prie savo paskyros "Mano paskyra" ir pasirinkti punktus „Redaguoti paskyros informaciją“, "Redaguoti adresus" bei „Užsakymų istorija“. Norėdami užsisakyti arba atšaukti naujienų prenumeratą, savo paskyroje rinkitės "Prenumeruoti/atšaukti naujienų prenumeratą" ir pasirinkite "Taip" (prenumeruoti) arba "Ne" (atsisakyti).
Jums pageidaujant, Jūsų paskyros duomenys bus ištrinami. Savo pageidavimą galite išsiųsti elektroniniu paštu info@serviteka.lt

Serviteka.lt yra įdiegtas SSL sertifikatas, užtikrinantis kliento perduodamų duomenų saugumą.

Serviteka.lt turi teisę vienašališkai pakeisti privatumo sąlygas, apie tai informavusi savo tinklapyje.

Toliau naudodamiesi Serviteka.lt paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su privatumo sąlygų pakeitimais.